left_image
banner
Bewegingsonderwijs

In Almere krijgen alle kinderen van de groepen 3 t/m 8 uit het openbare onderwijs twee keer in de week gym van een gekwalificeerde vakdocent. Deze maakt deel uit van de vakgroep bewegingsonderwijs. Wij staan voor kwalitatief goed bewegingsonderwijs met aandacht voor alle kinderen.

right_image