left_image
banner
Visie

Ons uitgangspunt is het basisdocument bewegingsonderwijs. De visie die omschreven staat in het basisdocument hebben wij opgenomen in ons algemene deel van het vakwerkplan bewegingsonderwijs Almere.
Alle vakleerkrachten gebruiken de 12 leerlijnen van het basisdocument voor de invulling van hun lessen. Wel zijn zij allen vrij om te bepalen hoe hier invulling aan gegeven wordt en op welk moment. Daarnaast gebruiken wij het leerlingvolgsystem VolgMij om de vorderingen van de leerlingen bij te houden. Meer informatie hierover is terug te vinden onder het kopje VolgMij.

right_image