left_image
banner
Docenten

De vakleerkrachten maken deel uit van de vakgroep bewegingsonderwijs. Deze vakgroep komt meerdere keren per jaar bijeen om door leerwerkbijeenkomsten, studiedagen en workshops op de hoogte te blijven van de huidige ontwikkelingen in het bewegingsonderwijs. 

right_image