left_image
banner
Vakgroep

Op dit moment bestaat de Almeerse vakgroep bewegingsonderwijs uit ongeveer 40 vakleerkrachten, die met elkaar een groot deel van de bewegingslessen verzorgen in het Almeerse openbare (speciale) basisonderwijs. Vanuit de visie op bewegen uit het beleidsplan wordt er gewerkt aan een goed aanbod van bewegen voor de Almeerse leerlingen.

right_image