left_image
banner
Werkwijze

De inhoud van de lessen bewegingsonderwijs wordt bepaald door het vakwerkplan van de vakleerkracht. Tijdens de gymles worden meerdere activiteiten aangeboden, zodat het kind afwisselend bezig is. Binnen deze activiteiten zorgen we voor genoeg differentiatie, zodat het voor alle kinderen uitdagend is. We gaan daarbij uit van het basisdocument bewegingsonderwijs.

right_image